T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Tarieven en kosten

Vergoeding

Reyneveld Advocatuur is flexibel in de wijze waarop haar diensten vergoed worden. Cliënten kunnen kiezen tussen een vastgelegde totaalprijs (fixed fee) voor een bepaalde dienstverlening, of een vast uurtarief. In sommige gevallen werkt Reyneveld Advocatuur met een laag basistarief en vooraf vastgelegde bonus bij een bepaald resultaat (de zogenaamde success fee). De hoogte van het vaste tarief is € 190,00 excl. BTW en excl. kantoorkosten ad 4%.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van Reyneveld Advocatuur is de kosten voor u laag houden, terwijl zoveel mogelijk het effect bereikt wordt wat u beoogt. Voor particulieren met een beperkt budget zijn er mogelijkheden om subsidie van het rijk aan te vragen. Aan deze gesubsidieerde vorm van rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. Reyneveld Advocatuur informeert u over de mogelijkheden en kan de subsidie voor u aanvragen. (Voorheen werd gesproken van een ‘pro deo advocaat’, tegenwoordig spreekt men van een ‘toevoeging’.)

Kosten

Wanneer er geprocedeerd gaat worden bij de rechtbank, kunt u te maken krijgen met griffierechten, deurwaarderskosten en proceskosten. Proceskosten worden meestal gedragen door de verliezende partij en worden bepaald aan de hand van een puntensysteem. Het is belangrijk om van te voren een juiste kosteninschatting te maken, zodat verassingen zo veel mogelijk uitgesloten worden.

Procederen

Bij procederen in IE zaken worden de proceskosten niet met het normale puntensysteem berekend, maar worden de redelijke werkelijke kosten van de procedure op de verliezende partij verhaald. Het gevolg is dat procederen in IE zaken in het algemeen voor de in het ongelijk gestelde partij een kostbare aangelegenheid is. Reyneveld Advocatuur informeert u op uw verzoek daar uitgebreid over.
Algemene voorwaarden