T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Handelsnaamrecht

Start u een bedrijf? Dan moet u een handelsnaam kiezen waaronder u uw producten en diensten aanbiedt. Als ondernemer heeft u handelsnaambescherming. Dit betekent dat uw naam niet zomaar door anderen gebruikt mag en kan worden. Het handelsnaamrecht geldt voor onbepaalde tijd. Inschrijving bij het handelsregister is niet noodzakelijk. Hiervoor geldt namelijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aan een handelsnaam zijn voorwaarden verbonden. Zo mag een handelsnaam niet verwarrend zijn en niet in strijd zijn met bestaande handelsnamen.

Alleen bescherming bij gebruik

De handelsnaam van uw bedrijf is de naam waaronder uw onderneming handel drijft of anderszins deelneemt aan het economisch verkeer. Het kan dezelfde naam zijn als in de oprichtingsakte staat, maar ook een andere naam zijn. Bovendien kan een onderneming gebruik maken van meerdere handelsnamen, bijvoorbeeld voor verschillende producten en diensten. De handelsnaam wordt alleen beschermd als deze gebruikt wordt. Alleen de naam registreren in het handelsregister en vervolgens deze feitelijk niet gebruiken, is niet voldoende om bescherming te verkrijgen.

Inbreuk op handelsnaamrecht

Van inbreuk op uw handelsnaam is sprake wanneer een andere, jongere handelsnaam gebruikt wordt die gelijk is aan of sterkt lijkt op de uwe en door dit gebruik verwarring ontstaat. Factoren die daar een rol bij spelen zijn de geografische gebieden waarin partijen actief zijn, in hoeverre het aanbod overlapt en in hoeverre de gebruikte handelsnaam lijkt op die van de ander. Ik kan u helpen in te schatten of daadwerkelijk sprake is van handelsnaaminbreuk. Ik adviseer u dan pragmatisch en oplossingsgericht.

Hoe lang is een handelsnaam geldig?

Een handelsnaam is geldig, zolang u kunt aantonen dat u deze gebruikt. Wordt de naam niet langer actief gebruikt? Dan komt het recht op de handelsnaam te vervallen. Heeft u vragen over het handelsnaamrecht? Als specialist in intellectueel eigendomsrecht kan ik u op diverse gebieden ondersteunen, zoals inbreuk op een handelsnaam en bij het opstellen van een akte van overdracht en licentieovereenkomsten. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Algemene voorwaarden