T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Intellectueel eigendomsrecht

Het schrijven van een boek, het ontwerpen van een nieuw product of het ontwikkelen van een stijlvol design: elke creatie van uw hand is uw intellectueel eigendom. Het intellectueel eigendomsrecht beschermt uw creaties, producten en designs tegen misbruik door anderen, die zonder uw toestemming uw creaties kopiëren, namaken of verkopen. Intellectueel eigendom (IE) is een belangrijk specialisme van Reyneveld Legal. Het recht dekt een scala aan rechten en is de verzamelnaam voor rechten op (intellectuele) creaties.

Wat verstaan we onder intellectueel eigendom?

Het zonder toestemming plaatsen van een passage uit uw boek door een website, een nieuw product dat wel heel veel wegheeft van úw product of bijvoorbeeld het kopiëren van software door derden. Bent u ontwerper, ontwikkelaar, auteur of uitvinder? Dan is alles wat u creëert uw intellectueel eigendom. Voor veel bedrijven en creatievelingen is het intellectueel eigendomsrecht van onschatbare waarde. Reyneveld Legal helpt u bij het beschermen van uw kennis, producten en creaties.

Het IE-recht is de verzamelnaam voor verschillende wetten:

Auteursrecht

Exclusief recht van de auteur op het publiceren van eigen werk

Auteursrecht

Exclusief recht van de auteur op het publiceren van eigen werk

Portretrecht

Recht van een geportretteerde op de eigen beeltenis

Naburige rechten

Rechten toegekend aan uitvoerend kunstenaars, filmproducenten en omroeporganisaties

Handelsnaamrecht

Recht op de naam waaronder een onderneming wordt gedreven

Databankenrecht

Bescherming tegen opvragen of hergebruiken van verzamelde data en gegevens

Tekeningen- en modellenrecht

Beschermt het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan

Octrooirecht

Exclusief eigendomsrecht op een uitvinding of idee

Chipsrecht

Bescherming van topografieën van chips, halfgeleiderproducten of microprocessors

Kwekersrecht

Alleenrecht op verhandeling van eigen gekweekte plantenrassen

Intellectueel eigendomsrecht in de digitale werel

Dergelijke rechten kunnen net als andere eigendommen verkregen, geëxploiteerd en overgedragen worden. Een kenmerk van intellectuele rechten is de dynamisch veranderende wetgeving, vooral ingegeven door de invloed van Europese wetgeving en snelle veranderingen in de digitale wereld. Het is dus absoluut zaak om bij te blijven! Rond overeenkomsten op het gebied van exploitatie (licenties) en overdracht van intellectuele eigendomsrecht is veel te doen. Van groot belang is dat dergelijke overeenkomsten juridisch correct opgesteld worden. Ik kan u daarbij uitstekend van dienst zijn.

Een ontdekking is geen uitvinding

Ideeën en ontdekkingen worden niet beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Het idee om een telecommunicatiesatelliet in een baan rond de aarde te brengen, mag door iedereen worden nagevolgd. Alleen de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het idee is te beschermen. In het geval van de satelliet door octrooi (patent) op uitvindingen te nemen. Ontdekkingen, zoals bijvoorbeeld de ontdekking van de samenstelling van DNA, komen eveneens geen bescherming toe. Bedenkt u zich dat het DNA al bestond voordat het ontdekt werd. Een ontdekking is dus geen uitvinding.
Algemene voorwaarden