T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Smaad en laster

Liegen en bedriegen is van alle tijden. Tegenwoordig is het verspreiden van onwaarheden en leugens en het beledigen van personen of bedrijven echter nog ‘eenvoudiger’. Het internet en sociale media maken het mogelijk om in relatieve anonimiteit een leugen of belediging te verspreiden. Wat valt onder vrijheid van meningsuiting en wanneer zien we een boodschap, reactie of bericht als smaad of laster?

Complotdenkers

Smaad en laster zijn twee verschillende begrippen. We spreken van smaad wanneer iemands eer of goede naam opzettelijk wordt aangetast door het verspreiden van een belediging. Het opzettelijk verspreiden van leugens noemen we laster. De langstlopende zaak die ik in mijn praktijk heb betreft een geval van smaad van een tweetal complotdenkers tegen een volstrekt onschuldig persoon.

De complotdenkers beschuldigen mijn cliënt van medeplichtigheid aan de moord op Marianne Vaatstra, terwijl mijn cliënt daar niets mee van doen heeft. Namens mijn cliënt zijn meerdere rechtszaken jegens de complotdenkers gevoerd, waarbij in alle gevallen mijn cliënt het gelijk aan zijn kant kreeg. Dat is ook volstrekt logisch, omdat inmiddels de dader van de moord is opgepakt en veroordeeld is.

Smaad en laster: moedwillig beschimpen

Van smaad is sprake wanneer een ander persoon moedwillig zwart gemaakt wordt. Zowel smaad als laster zijn vormen van strafbare belediging. Tegen één van de genoemde complotdenkers is een strafzaak aanhangig gemaakt. Daarin is de complotdenker wegens smaad tot twee maanden gevangenis veroordeeld. In hoger beroep hield dit vonnis stand, het wachten is op het arrest van de Hoge Raad in deze.

Presenteren van onjuiste feiten

Laster is het moedwillig zwart maken van een ander terwijl bekend is dat de daarbij gepresenteerde feiten onjuist zijn. Laster kent dan ook een hogere straf dan smaad. Vaak wordt gedacht dat geen sprake kan zijn van smaad, wanneer de gepresenteerde feiten juist zijn. Dat is dus onjuist. De vrijheid van meningsuiting beschermt een uitspraak over een derde slechts tot op zekere hoogte. Wanneer het neerkomt op het opzettelijk en vooral ook herhaaldelijk beledigen en beschadigen van de reputatie van een ander, waar of niet waar, kan sprake zijn van smaad of laster. De bovengenoemde zaak van mijn cliënt speelt sinds 2015, met de eerste vonnissen in 2016. Een aantal aangiftes loopt nog. De civiele zaak is tot en met het gerechtshof uitgeprocedeerd.

Advocaat smaad en laster

Smaad en laster valt onder het strafrecht. Naast straffen als boetes en schadevergoedingen kunnen ook andere maatregelen gevorderd worden, bijvoorbeeld als sprake is van valse aangifte, onrechtmatige publicatie of smaadschrift. Als mediarechtadvocaat heb ik veel ervaring met dit soort zaken. Is uw naam of reputatie – online of offline – aangetast en wilt u aangifte doen van smaad of laster of heeft u zelf een persoon of bedrijf moedwillig in een kwaad daglicht gezet? Laat u dan door mij bijstaan.
Algemene voorwaarden