T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Merkenrecht

Een merk is een teken dat producten en/of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Merkenrecht wordt verkregen door registratie van een merk in een land of groep van landen en voor een bepaalde klasse van producten of diensten. Voor de Benelux worden merken geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), dé officiële instantie (www.boip.int).

Wat verstaan we onder een merk?

De gebruikelijke tekens zijn ofwel woord(en), ofwel een logo. In beginsel echter zijn ook andere tekens - bijvoorbeeld een geluid - geschikt om waren mee te onderscheiden. Meestal gaat het over woordmerken (tekst) en/of beeldmerken (grafisch). Het is ook mogelijk een gecombineerd woord-beeldmerk te registreren, tegen gereduceerde kosten. De classificatie van merken in gebaseerd op de internationale Nice-indeling. Het is zaak om de juiste omschrijving en de juiste klasse op te nemen in de registratie. Alleen dan verkrijgt u de gewenste beschermingsomvang via het merkenrecht.

In deze tijd is het zaak om alvorens een woordmerk te kiezen onderzoek te doen naar merken die gelijk of gelijkaardig zijn. Verder spreekt het voor zich om te onderzoeken of de gelijknamige handelsnaam en eventueel de gelijknamige domeinnaam nog beschikbaar is. Handelsnaam, merknaam en domeinnaam oplijnen is een belangrijk voordeel op de korte en lange termijn.

Uw merk registreren

Ik kan u adviseren en zo gewenst uw merk voor u registreren. De kosten daarvan zijn voor de Benelux relatief laag. De registratie van een merk voor twee klassen kost in 2020 € 271, te vermeerderen met een uur van mijn tijd indien ik het onderzoek en de registratie binnen het merkenrecht voor u verzorg. Al met al € 510,- voor een periode van tien jaar. Wanneer u een merk internationaal wilt registreren zijn de kosten met ieder extra land hoger.

Merkenrecht: inbreuk is kostbaar

Inbreuk maken op het merk van een ander is veelal kostbaar. Inbreuk kan men maken door hetzelfde merk te gebruiken voor dezelfde waren/diensten. In dat geval spreekt men van namaakartikelen (counterfeit). Bij merken die min of meer lijken op een ander merk voor dezelfde of gelijkaardige waren/diensten, is de beoordeling van de inbreukvraag lastiger. Of in een dergelijk geval sprake is van merkinbreuk volgens het merkenrecht vereist de beoordeling van een groter aantal factoren.

Instellen van vorderingen

Wanneer sprake is van inbreuk volgens het merkenrecht, kan tegen de inbreukmaker een divers aantal vorderingen worden ingesteld. Naast schadevergoeding, waaronder de kosten van de eigen adviseur, kan in geval van merkinbreuk te kwader trouw winstafdracht gevorderd worden. Mogelijke andere nevenvorderingen zijn het doorgeven van informatie omtrent de oorsprong van de illegale waren, uit het verkeer nemen en/of terugroepen van verkochte artikelen, vernietiging van artikelen en dergelijke. Deze vergaande vorderingen behoren inbreukmakers af te schrikken. Wanneer de inbreuk evident is, ligt schikken voor een redelijk bedrag voor de hand. Dit om te voorkomen dat kosten onnodig hoog oplopen. Ik adviseer u pragmatisch en oplossingsgericht.
Algemene voorwaarden