T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Internetrecht

Tegenwoordig zijn we de hele dag online. We werken in de cloud, bieden diensten en producten aan via zakelijke websites en als we ’s avonds thuis zijn streamen we onze favoriete series. Natuurlijk, internet is de ideale manier om uw producten, diensten en ideeën met een enorm publiek te delen. Toch heeft het wereldwijde web ook zo z’n gevaren. Smaad en laster liggen op de loer, net als inbreuk op auteursrecht. ‘Als het op internet staat, dan mag ik het gebruiken’ lijkt doorgaans de denkwijze van velen. Internetrecht beschermt uw goede naam en goede ideeën.

Algemene voorwaarden webwinkels

Internetrecht wordt veelal gezien als een verzameling van juridische onderwerpen die met het internet te maken hebben. In het algemeen geldt dat de normale rechtsregels van toepassing zijn op het internet. Soms echter zijn er afwijkingen, bijvoorbeeld op het gebied van consumentenrecht bij de aanschaf van producten via het internet. Omdat consumenten bij koop via het internet het product niet voor de koop kunnen bekijken of vasthouden, zijn er afwijkende regels voor het retourneren van producten en het opzeggen van diensten. Webwinkels dienen daar rekening mee te houden in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

Internetrecht: beschermd tegen smaad en laster

Internetrecht: beschermd tegen smaad en laster (H2)
Smaad en laster kunnen via het internet snel en breed verspreid worden. Dergelijke vormen van ‘naming and shaming’ kunnen een grote impact hebben, hetgeen juridisch meegewogen kan worden. Ook aanzetten tot haat en/of discriminatie in publicaties kan zomaar tot vervolging leiden. Wanneer dergelijke feiten worden vastgesteld, is de dader aansprakelijk voor door het slachtoffer geleden schade.

De beoordeling van smaad en laster is meestal achteraf. In sommige gevallen heb ik cliënten bijgestaan die willen voorkomen dat zij genoemd worden of anderszins betrokken raken bij bijvoorbeeld een televisie-uitzending. Denk bijvoorbeeld aan programma’s als ‘Opgelicht?!’ en ‘Oplichters in het buitenland’. Daarvoor geldt in het algemeen dat de vrijheid van meningsuiting een groot belang toegekend krijgt. Het beperken van de schade voor cliënten is soms de meest voor de hand liggende route binnen het internetrecht.

Online auteursrechtinbreuk

Auteursrechtinbreuk via internet is schering en inslag. Een foto is zo ‘geleend’. Inbreukmakers menen vaak dat alles wat op het internet gevonden kan worden, vrij gebruikt mag worden. Echter afbeeldingen, teksten, video- en audiomateriaal zijn normaliter auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren daarvan zonder toestemming van de auteursrechthebbende is dus inbreukmakend en verboden volgens het internetrecht. Bescherming van privacy op het internet en meer specifiek social media is een veelbesproken onderwerp. Tegen privacy-schendingen kunt u opkomen.

Domeinnamen

Domeinnamen zijn geen onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht. Echter domeinnamen worden in sommige gevallen tevens als handelsnaam gebruikt, neem bijvoorbeeld Bol.com. Dan ontstaat bescherming onder handelsnaamwetgeving. Domeinnamen mogen dus geen inbreuk maken op de handelsnaam of het merk van een derde. Reyneveld Legal is gespecialiseerd in internetrecht en adviseert u pragmatisch om uw weg te vinden in deze snel veranderende wereld.
Algemene voorwaarden