T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens

Bescherming van privacy op het internet en de verschillende sociale media is een veelbesproken onderwerp in onze digitale samenleving. Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) ingevoerd. Dit is een uitbreiding op de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) die al sinds 1995 geldig is. De AVG geeft particulieren binnen het privacyrecht verregaande bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens.

Opkomen tegen privacyschendingen

Tegen privacyschendingen kunnen betrokkenen opkomen. Waar de Wbp beperkte mogelijkheden bood voor handhaving, voorziet de AVG in de mogelijkheid forse boetes op te leggen aan organisaties die de AVG niet naleven. Onder de AVG moeten bedrijven meer werk maken van onder meer de beveiliging van de door het bedrijf verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast zijn er nieuwe AVG-onderdelen waar bedrijven aan moeten voldoen volgens het privacyrecht, zoals de verantwoordingsplicht, Privacy by Design en Impact Assessment.

Mogelijk is men verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen om privacyschendingen tegen te gaan. Dat is allemaal geen sinecure, zeker niet voor kleinere en middelgrote ondernemingen. Ik kan u helpen met het voldoen aan de AVG, met een reële voeten-aan-de-grond-aanpak. Zonder daarbij de vaak te kostbare perfectie na te streven.

Privacyrecht en de AVG compliance

Wat mag u nog wel en wat kunt u niet meer? Om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt, werk ik het liefst met een concreet en pragmatisch opgesteld stappenplan. Soms regelt de klant zelf haar AVG compliance en fungeer ik als vraagbaak en controleur, soms neem ik de klant al het werk uit handen. Maar ook losse vragen of een korte AVG-check zijn mogelijk. Reyneveld Advocatuur adviseert en helpt u. Goede informatie over het privacyrecht, AVG compliance en een checklist is ook te vinden op de website van de toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Reyneveld Advocatuur: uw privacy-advocaat

Over privacy valt heel veel te zeggen. Niet alle juristen en advocaten volgen dezelfde lijn als het gaat om privacyrecht en privacyschending. Zelf houd ik van een pragmatische en doelgerichte aanpak. Het is niet altijd nodig het beste jongetje of meisje van de klas te zijn. Aan de andere kant staat buiten kijf dat het onderwerp een behoorlijke hoeveelheid aandacht verdient.

Het gaat erom dat de bescherming en het gebruik van gegevens proportioneel is ten aanzien van het type en de hoeveelheid persoonsgegevens. Onderzoek daarnaar en het voldoende vastleggen van een paper trail zijn eigenlijk in alle gevallen vereist. Bij voorkeur gebruik ik een duidelijk stappenplan indien ik betrokken raak bij het opzetten van privacy-documenten voor cliënten.

Advocaat privacyschending

Wanneer u inbreuk maakt op de privacyrechten van een ander, is het van belang juridische bijstand te zoeken. Wanneer inbreuk wordt vastgesteld, ontstaat veelal aansprakelijkheid voor schade. Meestal gaat het dan om immateriële schade. Wanneer een bedrijf of organisatie inbreuk maakt op uw privacyrecht, kunt u daar tegen opkomen. Het is dan wel van belang vooraf een redelijke pragmatische inschatting te maken van de kansen van een procedure. Er zijn verschillende routes voorhanden. Van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tot het voeren van gerechtelijke procedures. Ik adviseer u pragmatisch en oplossingsgericht.
Algemene voorwaarden