T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Wet op de naburige rechten

Naburige rechten zijn de rechten van uitvoerend kunstenaars, omroeporganisaties, producenten van fonogrammen (geluidsdragers) en filmproducenten. Zij krijgen zeggenschap in de exploitatie van hun prestatie door derden. Dit recht staat naast de auteursrechten op de muziek of een film. Een uitvoerend kunstenaar kan bijvoorbeeld een eigen vertolking maken van een bekende song van een ander. De uitvoerend kunstenaar beschikt dan niet over de auteursrechten op die song, maar heeft ten aanzien van de exploitatie wel een naburig recht.

Wat verstaan we onder naburig recht?

Bij de Wet op de naburige rechten (WNR) wordt gesproken over exploitatie, niet over openbaarmaking of verveelvoudiging van werken. Naburige rechten ontstaan automatisch en geven de rechtenhouder zeggenschap over wat wel en niet mag met gemaakte werken. Denk bijvoorbeeld aan toestemming verlenen voor het opnemen van een uitvoering, het vermenigvuldigen van creaties en of opnames uitgezonden, vertoond of ten gehore gebracht mogen worden. Meer informatie over naburige rechten en het collectief beheer daarvan is te vinden op voice-info.nl. Ook de website van de branchevereniging van de entertainmentindustrie (nvpi.nl) verschaft de nodige informatie.

Sena en Norma

In Nederland is het naburig recht ondergebracht bij twee stichtingen: Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) en Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma). Het schenden van naburige rechten, zoals het zonder officieel toestemming van de eigenaar verspreiden van werken, is strafbaar. Naburig recht ontstaat na vastlegging en is vijftig jaar geldig. Als advocaat in auteursrecht kan ik u informeren over dit rechtsgebied en de stappen die u kunt ondernemen wanneer uw naburig recht geschonden is.

Naburige rechten en mediarecht

In het verlengde van naburige rechten is er ook het mediarecht. Het mediarecht richt zich specifiek op het zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar verspreiden of publiceren van werken in kranten, tijdschriften of op internet. Ik heb ervaring in het bijstaan van onder meer uitgevers, fotografen, artiesten, spelbedenkers, producenten en auteurs. Zaken gaan vaak over (media)overeenkomsten, maar ook vaak over de exploitatie van (of inbreuk op) intellectuele rechten. In beide aspecten is het kantoor goed thuis.

Lezingen en gastcolleges

Naast mijn werk als advocaat doceer ik parttime als senior lecturer (media)recht aan de NHL Stenden Hogeschool, Academie Communication en Creative Business. De studies leiden onder meer op tot manager in creative business, zoals media-, reclame- en entertainmentbedrijven. De branche is mij niet vreemd. Ook treed ik regelmatig op als gastdocent intellectueel eigendom, naburige rechten en mediarecht bij andere opleidingsinstituten.
Algemene voorwaarden