T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Klachtenregeling

Reyneveld Advocatuur hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen. De klachtprocedure is vastgelegd in de klachtenregeling van Reyneveld Advocatuur, te downloaden via deze link.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw advocaat. Wordt uw klacht niet weggenomen, kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de externe klachtenfunctionaris. Voor ons kantoor is dat:

mr. Koen Konings
Trompsingel 35
9724 DA Groningen
De klachtenfunctionaris zal uw klacht registreren en onderzoeken, onder meer door mondeling overleg met de betrokkenen. De klachtenfunctionaris zal in beginsel binnen vier weken zorg dragen voor een behoorlijke afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris geeft aan of de klacht gegrond is en probeert in overleg met alle betrokkenen zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Een eventuele oplossing wordt altijd schriftelijk aan de betrokkenen bevestigd.
Indien de klacht door middel van interventie van de klachtenfunctionaris niet is opgelost, zal deze de betrokkenen informeren over alternatieve mogelijkheden voor geschilbeslechting, te weten een klacht indienen bij de Deken dan wel het aanhangig maken van een civiele procedure.

Tot slot

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen
Algemene voorwaarden