T: +31(0)6 20 687218
RICK@REYNEVELDLEGAL.NL

Continuïteit en vervanging

Om de continuïteit van de dienstverlening jegens haar klanten te waarborgen heeft Reyneveld Advocatuur afspraken gemaakt met mr. Koen Konings, advocaat te Groningen. In geval van ontstentenis van mr. Reyneveld kan, indien cliënten dat wensen, het dossier worden overgedragen aan mr. K. Konings. Hij kan dan snel en adequaat, al dan niet tijdelijk, mr. Reyneveld vervangen zolang deze niet beschikbaar is. Het adres van mr. K. Konings is:

mr. Koen Konings
Trompsingel 35
9724 DA Groningen
Algemene voorwaarden